ΔΩΡΙΣΕ!
50%
  • 0€

Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή

Διαχωρισμός απορριμμάτων, ανά υλικό. Πηγή είναι ο χώρος που παράγουμε τα απορρίμματα μας δηλ. τα σπίτια μας, οι  χώροι εργασίας, οι χώροι εκπαίδευσης, οι χώροι ψυχαγωγίας. Διαχωρίζουμε το πλαστικό, το χαρτί, το μέταλλο και το γυαλί σε σακούλες καθαρά απαλλαγμένα από ρύπους και μικροαντικείμενα.  Τα πλαστικά καπάκια είναι ένα από τα είδη του πλαστικού που μπορεί και επιβάλλεται να συλλέγεται χωριστά από τα μπουκάλια καθώς ανήκουν σε διαφορετικούς κωδικούς πλαστικοί.

Leave A Comment