Η φιλοσοφία των μηδενικών απορριμάτων (αγγλικά: Zero waste) είναι μια φιλοσοφία …

Η φιλοσοφία των μηδενικών απορριμάτων (αγγλικά: Zero waste) είναι μια φιλοσοφία που ενθαρρύνει τον επανασχεδιασμό των πόρων, έτσι ώστε όλα τα προϊόντα να επαναχρησιμοποιηθούν. Ο στόχος είναι για τα σκουπίδια να μην αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ή στον ωκεανό. Η διαδικασία που συνιστάται είναι παρόμοια με τον τρόπο που οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται […]