Τα περισσότερα #χάρτινα_ποτήρια είναι περασμένα με ένα λεπτό στρώμα πλαστικής με…

Τα περισσότερα #χάρτινα_ποτήρια είναι περασμένα με ένα λεπτό στρώμα πλαστικής μεμβράνης που τα κάνει στεγανά. Εξαιτίας αυτής της επεξεργασίας δεν μπορούν ν’ ανακυκλωθούν ούτε με το #χαρτί ούτε με το #πλαστικό. Η ανακύκλωσή τους μπορεί να γίνει μόνο σε ειδικές μονάδες. Στην Αγγλία υπάρχουν μόνο τρία τέτοια σημεία. #LookToTheStars #Recycle #Environment #SocialImpact #ShareTheMessage Source