Υπολογίζεται ότι περίπου 25 εκ.τόνοι σκουπιδιών θα δημιουργηθούν κατά την διάρκ…

Υπολογίζεται ότι περίπου 25 εκ.τόνοι σκουπιδιών 😯 θα δημιουργηθούν κατά την διάρκεια των εορτών 🎄 στις Δυτικές χώρες. Οι συσκευασίες και τα περιτυλίγματα των δώρων 🎁είναι μέσα σε αυτά. Μειώστε, επαναχρησιμοποιείστε, ανακυκλώστε♻️.Στο σπίτι υπάρχουν υλικά που μπορούν να τα αντικαταστήσουν‼️✌️Υφάσματα, εφημερίδες, περιοδικά και η φαντασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν καλύτερο, πιο φυσικό αποτέλεσμα, […]