Τα καπάκια των μπουκαλιών είναι τόσο μικρά ώστε είναι εύκολο να αγνοηθούν οι επι…

Τα καπάκια των μπουκαλιών είναι τόσο μικρά ώστε είναι εύκολο να αγνοηθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Εάν πετάξετε ένα στο έδαφος, στο δρόμο, στο πάρκο ή στην παραλία, ίσως νομίζετε ότι δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Τα #πλαστικά_καπάκια είναι ένα από τα 10 κορυφαία αντικείμενα που βρέθηκαν, κατά τη διάρκεια καθαρισμού των θαλάσσιων σκουπιδιών και […]