Η #επαναχρησιμοποίηση είναι λύση περιβαλλοντικά προτιμητέα και εναλλακτική μεθό…

Η #επαναχρησιμοποίηση είναι λύση περιβαλλοντικά προτιμητέα και εναλλακτική μεθόδος διαχείρισης αποβλήτων. Εξοικονομείται #ενέργεια και #πρώτες_ύλες όπως πετρέλαιο, νερό, ξυλεία, άνθρακας Κ.α. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο χρόνος ζωής τους και…

Read More

Η εταιρεία Planning είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής συμβουλών για…

Η εταιρεία Planning είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής συμβουλών για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της το 1989, η πλειοψηφία των μεγαλύτερων πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών τους εμπιστεύτηκαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων τους…

Read More