Σήμερα, που η προσπάθεια εξοικονόμησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και η #προστασία …

Σήμερα, που η προσπάθεια εξοικονόμησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και η #προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τον κύριο στόχο της σύγχρονης κοινωνίας, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η δυνατότητα ανακύκλωσης του αλουμινίου. Το αλουμίνιο, που είναι μια «Τράπεζα Ενέργειας» όπου και σε όποια μορφή και αν βρίσκεται, μετά την χρήση των προϊόντων συλλέγεται και επαναχυτεύεται απαιτώντας μόνο το 5% […]