Από το 1950 που ξεκίνησε η ευρεία χρήση πλαστικών αντικειμένων έχουν παραχθεί π…

Από το 1950 που ξεκίνησε η ευρεία χρήση πλαστικών αντικειμένων έχουν παραχθεί πάνω από 8,3 δισ. τόνοι πλαστικού. Τα τελευταία 70 χρόνια, διεθνώς, το 80% των υλικών αυτών έχει καταλήξει είτε σε χώρους ταφής απορριμμάτων, είτε γενικότερα στο #περιβάλλον. Σύμφωνα με την αναφορά της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α., μόλις το 9.5% ανακυκλώθηκε, ενώ σύμφωνα […]