Ο διαχωρισμός των υλικών, (#πλαστικό, #μέταλλο, #χαρτί, #γυαλί) είναι σημαντικός…

Ο διαχωρισμός των υλικών, (#πλαστικό, #μέταλλο, #χαρτί, #γυαλί) είναι σημαντικός για επιτυχημένη και αποδοτική #ανακύκλωση. Άλλο τόσο σημαντικό είναι να διαχωρίζουμε και τις πλαστικές συσκευασίες σύμφωνα με τους κωδικούς που αναγράφονται στην βάση κάθε τέτοιας συσκευασίας μέσα στην τριγωνική ένδειξη. #looktothestars #recycle #plastic #plastickills #gogreen💚 Source

Το #χαρτί, το #γυαλί, το #πλαστικό και το #μέταλλο βγαίνουν από κάποια άλλα υλικ…

Το #χαρτί, το #γυαλί, το #πλαστικό και το #μέταλλο βγαίνουν από κάποια άλλα υλικά που τα λέμε πρώτες ύλες. Όταν ανακυκλώνουμε επιτυγχάνουμε να μην χάνονται ολοένα και περισσότερες ποσότητες αυτών των υλικών. Κάνουμε δηλ εξοικονόμηση πρώτων υλών. #LookToTheStars Source