Ανακυκλώνουμε με Διαλογή στην πηγή Διαχωρίζουμε τα υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο, χ…

Ανακυκλώνουμε♻️ με Διαλογή στην πηγή‼️ Διαχωρίζουμε τα υλικά (πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί) από τα #Απορρίμματα . Κάνουμε εξοικονόμηση πρώτων υλών δηλ όταν ανακυκλώνουμε επιτυγχάνουμε να μην χάνονται ολοένα ποσότητες των υλικών αυτών, με την εκ νέου παραγωγή τους. Το πλαστικό, το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο βγαίνουν από κάποια άλλα υλικά που τα λέμε πρώτες ύλες. […]