• 02 Ιούν 2015
  • 11:15ΠΜ

Ομιλία στο Φάληρο

Bentley Campus, Perth, WA

We provides quality healthcare to the community, including patients who lack health insurance or who do not otherwise have the ability to pay for services. In cases of emergency medical needs, we provide care to all patients, regardless of where…

Read More
  • 02 Ιούν 2015
  • 11:15ΠΜ

Βοήθεια στο σπίτι

Bentley Campus, Perth, WA

This is a known fact that homelessness is becoming a major problem that increases year by year. People who are homeless are most often unable to acquire and maintain regular, safe, secure and adequate housing. We view people can have…

Read More
  • 02 Ιούν 2015
  • 11:15ΠΜ

Ο δρόμος είναι χρόνος

Bentley Campus, Perth, WA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor…

Read More
  • 15 Δεκ 2016
  • 06:16ΜΜ

Καπάκια για αμαξίδια

u03a0u03b5u03b9u03c1u03b1u03b9u03acu03c2

Μαζεύουμε καπάκια για να βοηθήσουμε συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα για να αποκτήσουν αμαξίδια ή και άλλα ιατρικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

Read More