ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι εγκεκριμένος φορέας από τον ΕΟΑΝ, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Εγκρίθηκε ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων…

Read More

YOU BE HERO

Η πλατφόρμα που μετατρέπει τις προμήθειες των ηλεκτρονικών σου αγορών, σε δωρεές  https://www.youbehero.com είναι η πρώτη πλατφόρμα στην Ελλάδα που μετατρέπει τις προμήθειες των ηλεκτρονικών σου αγορών, σε δωρεές προς κοινωφελείς σκοπούς. Καλύπτοντας κάποια δική σου ανάγκη, ταυτόχρονα καλύπτεις και ανάγκες άλλων ανθρώπων. Η Κοιν.σ.επ…

Read More

Astralon Digital Marketing

Astralón is a young, flexible and agile team based in Sina Street, next to the Institut Français D’ Athènes, inside a beautiful Art Deco building. We are a Creative Digital Agency with wonderful coordinators and external partners around Greece and…

Read More