Όταν πέφτει ένα δέντρο, δεν υπάρχει πια σκιά.

Λαο Τσι

#LookToTheStars


Μπορεί να είναι εικαστικό εξωτερικοί χώροι


Source