Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου. Απορρίψτε τις μπαταρίες μόνο στους ειδικούς κάδους.

🆘Μην πετάτε τις μπαταρίες στους κάδους ή στις σακούλες με τα #πλαστικά_καπάκια.

#LookToTheStars #Recycle #Battery #GoGreen💚 #SocialEcology
Source