Το #χαρτί, το #γυαλί, το #πλαστικό και το #μέταλλο βγαίνουν από κάποια άλλα υλικά που τα λέμε πρώτες ύλες. Όταν ανακυκλώνουμε επιτυγχάνουμε να μην χάνονται ολοένα και περισσότερες ποσότητες αυτών των υλικών.
Κάνουμε δηλ εξοικονόμηση πρώτων υλών.

#LookToTheStars


Source