Το πολυαιθυλένιο είναι το πιο κοινό πλαστικό. Η ετήσια παγκόσμια παραγωγή είναι περίπου 80 εκατομμύρια τόνοι. Η βασική του χρήση είναι στη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες, γεωμεμβράνες, σε περιέκτες όπως φιάλες κ.α.)

Το πολυαιθυλένιο ταξινομείται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες με βάση κυρίως την πυκνότητά του. Τα πιο σημαντικά είδη πολυαιθυλενίου είναι τα HDPE, LLDPE και LDPE. Το Glitter είναι ένα από τα προϊόντα του. Μολύνει το νερό, την θάλασσα και το έδαφος με τις γνωστές συνέπειες όταν καταλήγει σε αυτά.

#LookToTheStars
Source