Το ζήτημα είναι από που βλέπει κανείς τον ουρανό

Οδυσσέας Ελύτης

#LookTooTheStars


Source