”…τα όνειρα έχουνε την τάση αδιάκοπα να ναυαγούν και πρέπει εσύ αδιάκοπα να τα διασώζεις.”

Αργύρης Χιόνης

#LookToTheStars


Source