Τα σκουπίδια που βρίσκει κανείς, πιο συχνά, στις ελληνικές παραλίες και θάλασσες είναι φίλτρα τσιγάρων, πλαστικά καπάκια, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες φαγητών και πλαστικές σακούλες. Τα πλαστικά σκουπίδια τραυματίζουν, προκαλούν ασφυξία και θάνατο στα θαλάσσια ζώα, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων ειδών, όπως είναι οι θαλάσσιες χελώνες ή τα θαλάσσια θηλαστικά αλλά και τα πουλιά.

#LookToTheStars
Source