Σήμερα, που η προσπάθεια εξοικονόμησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και η #προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τον κύριο στόχο της σύγχρονης κοινωνίας, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η δυνατότητα ανακύκλωσης του αλουμινίου.
Το αλουμίνιο, που είναι μια «Τράπεζα Ενέργειας» όπου και σε όποια μορφή και αν βρίσκεται, μετά την χρήση των προϊόντων συλλέγεται και επαναχυτεύεται απαιτώντας μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάστηκε για την πρωτογενή παραγωγή του.
Το αλουμίνιο είναι ανανεώσιμο #υλικό και μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς χωρίς να υπολείπεται σε ποιότητα, τουναντίον σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται καλύτερο. Επιπρόσθετα το αλουμίνιο διατηρεί μόνιμα την αγοραστική του αξία γεγονός που είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την #ανακύκλωση.

Πηγή: Ελληνική Ένωση Αλουμινίου.

#LookToTheStars #Recycle #Aluminum


Μπορεί να είναι απεικόνιση ‎ποτό και ‎κείμενο που λέει "‎μετράετ άστρα ΑΛΘΥΜΙΝΙΟ To αλουμίνιο δικαίως χαρακτηρίζεται ws TO πράσινο μέταλλο ικανοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνολογικές και περιβαλλουτικές απαιτήσεις. Μπορείν ανακυκλ ανακυκλώνεται συνέχεια χωρίς να χάνει τις ιδιότητες της αρχικής παραγωγής του από την πρώτη ύλη. Με την ανακύκλωση του αλουμινίου εξοικονομείταιτο 15% της ενέργειας שாص που χρειάζεται για την Ek νεου παραγωγή του.‎"‎‎


Source