Ποιά καπάκια είναι αποδεκτά;

Διαχωρίζουμε τα καπάκια. Δίνουμε αξία στην περιβαλλοντική και κοινωνική προσπάθεια να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πλαστικών καπακιών και να τα επανεισάγουμε στην παραγωγή.

Συγκεντρώστε ξεχωριστά οποιοδήποτε πλαστικό καπάκι σφραγίζεται με τον αριθμό 5 ή 2 (Π.χ.τύπου νερού, αναψυκτικού, χυμού, λάδι, γάλα).

Συγκεντρώστε ξεχωριστά, σε άλλη σακούλα, τα Καπάκια απορρυπαντικών και καπάκια τύπου Caprice, Νεσκαφέ.

Δεν γίνονται αποδεκτά καπάκια τύπου βουτύρου, μεταλλικά, φαρμακευτικά καπάκια, πλαστικές αντλίες.

#LookToTheStars
Source