Οι ρίζες είναι για να βγάζουμε κλαδιά και όχι να επιστρέφουμε σ’ αυτές.

Κατερίνα Γώγου, 1940-1993
Ηθοποιός & ποιήτρια

#LookToTheStars


Μπορεί να είναι εικόνα τοίχος από τούβλα


Source