Οι άνθρωποι μισούν αυστηρά την ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σαν να είναι ανήθικη. Τοιουτοτρόπως σχηματίζεται απαραιτήτως η ανθρωπίνη άμμος. Όλοι πολύ όμοιοι, πολύ μικροί, πολύ στρογγυλοί, πολύ συμβιβαστικοί, πολύ ανιαροί.
Ίσως θα χρειασθεί να αφήσει ίχνη στο πέρασμά της η ανθρωπότης, ίσως θα της είναι απαραίτητο να εφαρμόσει σε κάθε άνθρωπο αυτόν τον καινούριο κανόνα: Να είσαι διαφορετικός από τους άλλους και να είσαι ευτυχής που διαφέρει καθένας από το διπλανό του.

ΝΙΤΣΕ

#LookToTheStars


Μπορεί να είναι εικαστικό


Source