Κωδικός πλαστικού 6: Πολυστυρένιο

Το πολυστυρένιο (polysterene) είναι το Styrofoam το οποίο δύσκολα ανακυκλώνεται. Είναι κακό για το περιβάλλον αλλά και επικίνδυνο για την υγεία, γιατί απορροφά τοξικά χημικά, ειδικά όταν θερμαίνεται. Τα περισσότερα προγράμματα ανακύκλωσης δεν το δέχονται καν προς επεξεργασία.

#LookToTheStars


Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.


Source