Κωδικοποίηση πλαστικών Οι καταναλωτές έχουν στην διάθεσή τους τρόπους αναγνώρισης πλαστικών ειδών και συσκευασιών. Σχεδόν κάθε πλαστικό προϊόν έχει τον κωδικό αναγνώρισης τυπωμένο ή χαραγμένο στην συσκευασία του.
Ο κωδικός αυτός διευκολύνει στην ανακύκλωση των πλαστικών καθώς μόνο προϊόντα ίδιου κωδικού μπορούν ν’ ανακυκλωθούν μαζί. Τα διαχωρίζουμε λοιπόν κατά κωδικό, βάση του βασικού υλικού πλαστικού που είναι φτιαγμένα. ♻️💚🌏🌿Δείτε τους πέντε πιο κοινούς κωδικούς πλαστικού που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα της καθημερινότητά μας. #LookToTheStars #Recycle #Plastic #BottleCaps #Environment #SocialImpact #Solidarity #SocialEconomy #SocialEcology #EnvironmentalImpact #WeCanDoIt #Reduse
#TeamWork #GoGreen💚🌏

Ενα Παιδί Μετράει τ Άστρα - Κοιν.σ.επ, profile pictureΜπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Five Common Plastic Types 1. Polyethylene Terephthalate (PET) Μετράει LooS Foundi soda and water bottles, these can turned into textiles, carpets, shoes, and more. 2. High Density Polyethylene (HDPE) Found trash bags and milk jugs, these repurposed into plastic crates and fencing. 3. Polyvinyl Chloride (PVC) Used isewage and plumbing pipes, these can be reused into flooring. 4. Low Density Polyethylene (LDPE) Found cling wrap and sandwich bags, these can recycled make garbage cans. 5. Polypropylene (PP) Used in disposable cups and food utensils, these can be turned into insulation and rulers. Know your plastic to reduce trash."


Source