Κάθε πλαστική φιάλη ή συσκευασία έχει κωδικό αναγνώρισης!
Οι κωδικοί του πλαστικού αναγράφονται στη βάση κάθε πλαστικής φιάλης ή συσκευασίας. Τα Μπουκάλια νερού ανήκουν στον κωδικό 1(Pet).

#LookToTheStars


Source