Η φύση είναι ένα ζωντανό οργανικό σύνολο που δε μπορεί να διαιρεθεί και να υποδιαιρεθεί. Όταν η έρευνα γίνεται κατατετμημένη και εξειδικευμένη, η ενότητα της φύσης χάνεται… όταν η επιστήμη έβαλε το νυστέρι της, μια πολύπλοκη και τρομακτικά χαοτική σειρά στοιχείων εμφανίστηκε… –

Masanobu Fukuoka

#LookToTheStars


Source