Η φιλοσοφία των μηδενικών απορριμάτων (αγγλικά: Zero waste) είναι μια φιλοσοφία που ενθαρρύνει τον επανασχεδιασμό των πόρων, έτσι ώστε όλα τα προϊόντα να επαναχρησιμοποιηθούν. Ο στόχος είναι για τα σκουπίδια να μην αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής, εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, ή στον ωκεανό. Η διαδικασία που συνιστάται είναι παρόμοια με τον τρόπο που οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται από τη φύση.

Ο ορισμός που υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Συμμαχία Μηδέν Απορριμάτων (ZWIA) είναι:

Μηδενικά Απορρίμματα: Η διατήρηση όλων των πόρων με μέσον την υπεύθυνη παραγωγή, κατανάλωση, και επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση όλων των προϊόντων, συσκευασιών και υλικών, χωρίς τη καύση τους, και χωρίς να απορριφθούν στη γη, στο νερό ή στον αέρα με τρόπο που μπορεί να απειλήσουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.
Πηγή: Βικιπαίδεια

#LookToTheStars #ZeroWaste
Source