Η Γη τα γενννά όλα και όλα σε αυτήν πηγαίνουν

Εμπεδοκλής

#LookToTheStars


Source