Εκτός από τα πλαστικά ποτήρια, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να ανακ…


Εκτός από τα πλαστικά ποτήρια, υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να ανακυκλώσουμε! Ψάξε τους συγκεκριμένους κάδους ανακύκλωσης για γυαλί, μπαταρίες και λάμπες. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν! #looktothestars ♻️
—————————————————
Apart from plastic bottle caps, there are much more that you can recycle! Look for special recycling bins for glass, batteries and light bulbs. Everyone can do their part! ♻️ #recycle #glass #plastic #environmentalimpact #socialenterprise #environment #reuse #looktothestars

Source

Leave A Comment