Διαλογή στην Πηγή είναι η διαδικασία/τεχνική της ανακύκλωσης κατά την οποία επιτυγχάνεται η ανάκτηση χρήσιμων υλικών πριν αναμειχθούν με την υπόλοιπη μάζα απορριμμάτων.

Πηγή είναι κάθε σημείο παραγωγής απορριμμάτων.
(Σπίτι, σχολείο, χώρος εργασίας, χώρος άθλησης ή ψυχαγωγίας.)

Ο τρόπος αυτός θεωρείται ο πιο αποδοτικός και επιτυχημένος τρόπος ανακύκλωσης γιατί απαιτεί την εμπλοκή του καθενός μας και στη συλλογή αλλά και στο διαχωρισμό των υλικών.(Πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί).

#LookToTheStars
Source