Δε θέλει βοήθεια από σένα ο ήλιος για να δύσει

Ταλμούδ

#LookToTheStars


Source