Δεν πρέπει να παραβιάζουμε τη φύση, αλλά να την πείθουμε

Επίκουρος

#LookToTheStars


Source