Δεν πετάμε τις #μπαταρίες στις σακούλες με τα πλαστικά καπάκια‼️🆘

Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια 🙁διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις😟 για την #υγεία του ανθρώπου. Απορρίψτε τις μπαταρίες μόνο στους ειδικούς κάδους.♻️💚🌏

🆘Μην πετάτε τις μπαταρίες στους κάδους ή στις σακούλες με τα #πλαστικά_καπάκια.

https://buff.ly/2uAeq3j

#LookToTheStars #Recycle #Battery #GoGreen💚 #SocialEcology
Source