Για να εκφράσει την ψυχή του, ο άνθρωπος δεν έχει παρά μόνο το πρόσωπό του……

Για να εκφράσει την ψυχή του, ο άνθρωπος
δεν έχει παρά μόνο το πρόσωπό του….

Jean Cocteau

#LookToTheStars
Source

Leave A Comment