Εδώ φιλοξενούνται αντικείμενα χρηστικά πάσης φύσεως από Έλληνες παραγωγούς, καλλιτέχνες και κατασκευαστές.