🆘Ανάγκη για αιμοπετάλια για τον 14ο Αλέξανδρο!Source