Ακολούθησε το ρυθμό της Φύσης. Το μυστικό της είναι η υπομονή.

Ralph Waldo Emerson,
1803-1884, Αμερικανός φιλόσοφος

#LookToTheStars


Source