Ένα πουλί δεν τραγουδάει γιατί έχει μια απάντηση, τραγουδάει επειδή έχει ένα τραγούδι

Marguerite Annie Johnson

#LookToTheStars


Source