Ένα «ξεχωριστό» κομμάτι της προσπάθειας που κάνουμε, όλοι μαζί, είναι οι μεταφορικές εταιρείες. Προσφέρουν αφιλοκερδώς την #μεταφορά των πλαστικών καπακιών, από όλη την #Ελλάδα, ώστε η #δράση αυτή να έχει το μέγιστο #αποτέλεσμα.

#LookToTheStars #BePartOfOurTeam #BeActive


Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Evα μεγάλο ευχαριστώ από το Ενα Παιδί Μετράει τΆστρα Lookto theStars Μεταφορική Εταιρία Eßρos Για την δωρεάν μεταφορά πλαστικών καπακιών από την Αλεξανδρούπολη!"


Source